Vier bedrijven vertellen over preventiewerk in de praktijk

Sinds 2007 moeten in ieder bedrijf de taken van de preventiemedewerker worden belegd. Maar wat levert dit nu eigenlijk op? Directeuren en collega's uit vier MKB-bedrijven vertellen over wat ze merken van het werk van de preventiemedewerker. Per bedrijf worden de concrete resultaten getoond. De preventiemedewerkers komen zelf ook aan het woord; over hun taken, over de uitdagingen en over wat ze hebben bereikt.